O mnie

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym. W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, które wykorzystuje w zależności od tego z jakim zgłoszeniem pacjent przyjdzie.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez European Association for Psychotherapy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii, gdzie po jego ukończeniu uzyskałam dyplom. Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanym Superwizorom z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Posiadam wieloletnie doświadczanie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i osobami doświadczającymi przemocy.

Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Aktualnie prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną oraz współpracuje z Fundacją Społecznie Bezpieczni w Gdańsku gdzie jako animator/asystent wspomagam osoby wychodzące z trudnych sytuacji życiowych.

Ukończyłam następujące szkolenia podnoszące moje kwalifikacje zawodowe:

  • Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie 2014-2017
  • Diagnoza Kliniczna DSM-5 PIPI Kraków 2014 r.
  • Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych PIPI Kraków 2013 r.
  • Integratywna Systemowa Psychoterapia Depresji PIPI Kraków 2012 r.
  • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa PIPI Kraków 2011 r.

Stale podnoszę swoje umiejętności i wiedzę, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach psychoterapeutycznych.