O mnie

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywno-systemowym. Szkolenie ukończyłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez European Association for Psychotherapy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanym Superwizorom z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, którego jestem członkiem.


Ukończyłam następujące szkolenia podnoszące moje kwalifikacje zawodowe:

  • Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie 2014-2017
  • Diagnoza Kliniczna DSM-5 PIPI Kraków 2014 r.
  • Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych PIPI Kraków 2013 r.
  • Integratywna Systemowa Psychoterapia Depresji PIPI Kraków 2012 r.
  • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa PIPI Kraków 2011 r.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Instytutu Psychoterapii Integartywnej i Systemowej. Jako Psychoterapeuta integratywny w pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, które są wykorzystywane w zależności od tego z czym pacjent przychodzi.